VŠETKY KURZY (AJ CEZ RE-PAS/KOMPAS +) OTVÁRAME PRIEBEŽNE POČAS CELÉHO ROKA. NEMUSÍTE ČAKAŤ NA ZÁPIS A DO KURZOV SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ KEDYKOĽVEK V PRIEBEHU ROKA.

 ZÁPIS NA ŠK. ROK 2023/2024

ZÁPIS PREBIEHA DO 17.09.2023. KURZY ZAČÍNAJÚ 25.09.2023/DOHODOU. 


VYUŽITE PRÍLEŽITOSŤ ZAPÍSAŤ SA DO JAZYKOVÝCH KURZOV ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, SJ PRE DETI AJ DOSPELÝCH.  OTVÁRAME VŠETKY KURZY. 

  • VŠEOBECNÉ (PRE ZAČIATOČNÍKOV, MIERNE POKROČILÝCH, POKROČILÝCH...)
  • ODBORNÉ  (PRE OPATROVATEĽKY,CESTOVNÝ RUCH, OBCHODNÁ ANJ...)
  • SLOVENSKÝ JAZYK PRE CUDZINCOV
  • PRE EVIDOVANÝCH NA ÚRADE PRÁCE MOŽNOSŤ ABSOLVOVAŤ JAZYKOVÝ KURZ ZDARMA CEZ PROGRAM REPAS, KOMPAS+
  •  PRE ZAMESTNANÝCH A MAMIČKY NA MD MOŽNOSŤ ABSOLVOVAŤ JAZYKOVÝ KURZ ZDARMA CEZ PROGRAM NESTARŤ PRÁCU, VZDELÁVAJ SA
  • PRE MATURANTOV PRÍPRAVA NA MATURITNÉ SKÚŠKY
  • PRE ŽIAKOV  ZŠ A  OTVÁRAME CELOROČNÉ DOUČOVACIE KURZY 

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KLIKNITE NA SEKCIU PONUKA KURZOV ALEBO KONTAKT.

TEŠÍME SA NA VÁS :-)

 

JoyLOGO