Zvolte si termín, v ktorom by ste chceli absolvovať kurz.

 

od 28.11.2022

ZÁPIS NA ŠK.ROK 2023/2024

Začiatok: 25. 09. 2023

Prihlasovanie do: 17. 09. 2023

Vybrať termín

Otvárame všetky kurzy pre dospelých a pre žiakov ZŠ a SŠ otvárame celoročné doučovacie kurzy na šk. rok 2023/2024.

od 6.2.2023

ZIMNÝ ZÁPIS

Začiatok:

Prihlasovanie do: 

Vybrať termín

 

od 6.2.2023

NOVOROČNÝ ZÁPIS

Začiatok: 

Prihlasovanie do: 

Vybrať termín