INDIVIDUÁLka

22,80€/1Hod.

2 členná skupina

14,40€/1hod.

Miniskupina 3-4

    12€/1hod.

Maxiskupina 5-6

 9,60€/1hod.

VŠETKY CENY SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DPH

CENY SÚ UVEDENÉ NA 1 OSOBU/1 VYUČOVACIU HODINU - DOSPELÍ 45 MINÚT, ŠTUDENTI ZŠ/SŠ 60 MINÚT.

MATERIÁLY NA VYUČOVANIE PRE DETI A DOSPELÝCH SÚ ZAHRNUTÉ V CENE KURZU. 

Kurz je potrebné vyčerpať v danom termíne. Vymeškané hodiny (riadne odhlásené) je možné vyčerpať v inom prebiehajúcom kurze za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach.