MS Office pre pokročilých

↓  Prihláška / informácie  ↓

MS Word - štýly, vkladanie odkazov, vkladanie objektov, tvorba rozsiahlych dokumentov, dynamické prepojenia, hromadná korešpondencia, ochrana a revízia dokumentov


MS Excel - pokročilé vzorce a funkcie, kontingenčné tabuľky a kontingenčné grafy, podmienené formátovanie, fixovanie buniek, zacyklené odkazy, overenie údajov, power query, pokročilá tvorba grafov, základy práce s Power BI ako jedným z najpopulárnejších nástrojov dátovej analytiky


MS Power Point a Outlook - pokročilé techniky

2 AŽ 4 HODINY TÝŽDENNE/SPOLU - 40 HODÍN
INTENZÍVNY KURZ ODBORNÝ