INTENZÍVNY KURZ VŠEOBECNÝ

MS Office – základy 

↓  Prihláška / informácie  ↓

Základy práce s programom Word, Excel, PowerPoint a Outlook


MS Word - popis prostredia aplikácie, základná práca s textom, formátovanie písma a odseku, formátovanie strany, tabuľky, rozloženie pred tlačou


MS Excel - oboznámenie sa s aplikáciou Excel, základy práce s hárkami, tabuľky, formátovanie tabuliek, základné vzorce a funkcie, práca s údajmi, tvorba a úprava grafu, príprava strany na tlač


MS Power Point - úvod do programu, tvorba prezentácií, vkladanie nových snímok, formátovanie snímok, úprava prezentácie, spustenie prezentácie a animácie, tlač prezentácií


MS Outlook - úvodné nastavenia, komunikácia, kalendár, súbory, mobilná aplikácia Teams
 

2 AŽ 4 HODINY TÝŽDENNE/SPOLU - 40 HODÍN