DOUČOVANIE ZŠ A SŠ

DOUČOVANIE ŽIAKOV ZŠ/SŠ Z frj

↓  Prihláška / informácie  ↓

Potrebujete doučiť? Alebo chcete navštevovať jazyky a zdokonaľovať sa aj nad rámec učebného obsahu svojej školy? Kurz je zameraný na jazykové zručnosti, ktoré školák potrebuje doučiť alebo sa len jednoducho chce vzdelávať a svoje jazykové vedomosti viac prehlbovať (počet hodín je možné dohodnúť podľa zostávajúcich týždňov do konca šk.roka).

1 hodina týždenne/spolu 33 hodín