KONVERZÁCIE

KONVERZÁCIE z frj

↓  Prihláška / informácie  ↓

Máte pocit, že gramatiku ovládate, ale neviete sa donútiť rozprávať, pretože máte strach z komunikovania v cudzom jazyku? Chcete si zlepšiť komunikačné zručnosti a byť si sebaistý v komunikácii? Tak príďte na náš konverzačný kurz, kde sme pripravili zaujímavé konverzačné témy. Môžete si vybrať :

  • Všeobecný konverzačný kurz
  • Konverzácie zamerané na konkrétnu pracovnú oblasť
    • Obchodná francúzština
    • Francúzština pre opatrovateľky
    • Francúzština pre cestovný ruch a hotelierstvo
2 AŽ 4 HODINY TÝŽDENNE/SPOLU 24 HODÍN