Odborná

odborná frj

↓  Prihláška / informácie  ↓

Chcete sa naučiť nový jazyk? Potrebujete sa naučiť cudzí jazyk zameraný na konkrétnu pracovnú oblasť? Alebo sa dostať na vyšší level? Tento kurz je práve pre vás. Zameraný na jazykové zručnosti ako čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie, konverzácie, gramatické javy a samozrejme slovnú zásobu Z odborného zamerania si môžete vybrať z nasledujúcich kurzov:

  • Obchodná francúzština
  • Francúzština pre opatrovateľky
  • Francúzština pre cestovný ruch a hotelierstvo
2 až 4 hodiny týždenne/spolu 36 - 40 hodín