INTENZÍVNY KURZ VŠEOBECNÝ

všeobecná frj

↓  Prihláška / informácie  ↓

Chcete sa naučiť nový jazyk? Potrebujete sa naučiť cudzí jazyk zameraný na konkrétnu pracovnú oblasť? Alebo sa dostať na vyšší level? Tento kurz je práve pre vás. Zameraný na základné jazykové zručnosti ako čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie, konverzácie, gramatické javy a samozrejme slovnú zásobu. 

odborná frj

↓  Prihláška / informácie  ↓

Chcete sa naučiť nový jazyk? Potrebujete sa naučiť cudzí jazyk zameraný na konkrétnu pracovnú oblasť? Alebo sa dostať na vyšší level? Tento kurz je práve pre vás. Zameraný na jazykové zručnosti ako čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie, konverzácie, gramatické javy a samozrejme slovnú zásobu Z odborného zamerania si môžete vybrať z nasledujúcich kurzov:

 • Obchodná francúzština
 • Francúzština pre opatrovateľky
 • Francúzština pre cestovný ruch a hotelierstvo
INTENZÍVNY KURZ ODBORNÝ
INTENZÍVNY KONVERZAČNÝ KURZ

konverzácie z frj

↓  Prihláška / informácie  ↓

Máte pocit, že gramatiku ovládate, ale neviete sa donútiť rozprávať, pretože máte strach z komunikovania v cudzom jazyku? Chcete si zlepšiť komunikačné zručnosti a byť si sebaistý v komunikácii? Tak príďte na náš konverzačný kurz, kde sme pripravili zaujímavé konverzačné témy. Môžete si vybrať :

 • Všeobecný konverzačný kurz
 • Konverzácie zamerané na konkrétnu pracovnú oblasť
  • Obchodná francúzština
  • Francúzština pre opatrovateľky
  • Francúzština pre cestovný ruch a hotelierstvo