Všeobecná

Všeobecná frj

↓  Prihláška / informácie  ↓

Chcete sa naučiť nový jazyk? Potrebujete sa naučiť cudzí jazyk zameraný na konkrétnu pracovnú oblasť? Alebo sa dostať na vyšší level? Tento kurz je práve pre vás. Zameraný na základné jazykové zručnosti ako čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie, konverzácie, gramatické javy a samozrejme slovnú zásobu.

2 až 4 hodiny týždenne/spolu 36 - 40 hodín