SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

↓  Prihláška / informácie  ↓

Cudzinci poďte sa naučiť našu ľúbozvučnú slovenčinu!☺Kurz je zameraný na základné zručnosti čítanie, písanie, počúvanie s porozumením, konverzácie, gramatické javy a samozrejme slovnú zásobu obohatenú o rôzne porekadlá, pranostiky, slang.....

2 AŽ 4 HODINY TÝŽDENNE/SPOLU 36 - 40 HODÍN