PRÍPRAVA NA PÍSOMNÚ MATURITU

PRÍPRAVA NA PÍSOMNÚ MATURITU zo sjl

↓  Prihláška / informácie  ↓

Ach! Tá maturita sa blíži a vy sa potrebujete rýchlo a poriadne pripraviť na písomnú časť? Chcete si vyskúšať maturitu na "nečisto"? Kurz je zameraný na gramatické javy, ktoré študentom spôsobujú najväčšie problémy, na maturitné testy, prostredníctvom ktorých si precvičíte všetky jazykové zručnosti ako gramatiku, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a písanie. 

4 HODINY TÝŽDENNE/SPOLU 24 HODÍN 

 

PRÍPRAVA NA ÚSTNU MATURITU zo sjl

↓  Prihláška / informácie  ↓

Písomná časť za vami a teraz je na rade ústna maturita? Základ úspechu je rozprávať, rozprávať a rozprávať! Veľa študentov sa obáva ústnej časti, pretože majú strach z rozprávania v cudzom jazyku, cítia, že im je to neprirodzené alebo jednoducho niekedy nevedia, čo ešte k danej téme povedať. Pripravili sme kurz, kde odbúrate tento strach, precvičíme maturitné témy a začnete rozprávať na rôzne témy tak, že nebudete vedieť, kedy prestať.

4 HODINY TÝŽDENNE/SPOLU 24 HODÍN  

 

PRÍPRAVA NA ÚSTNU MATURITU
CELOROČNÝ KURZ - PRÍPRAVA NA MATURITU

CELOROČNÝ KURZ PRÍPRAVA NA MATURITU zo sjl

↓  Prihláška / informácie  ↓

Čaká vás maturita o rok, o dva, o tri ? SUPER! Kurz vás kompletne pripraví na celú maturitnú skúšku v predstihu. Precvičíme si jazykové zručnosti od gramatiky, čítania s porozumením, počúvania s porozumením, písania a komunikácie až po samotné precvičovanie maturitných testov, podľa úrovne maturity, ktorá študenta čaká.

1 HODINa TÝŽDENNE/SPOLU 33 HODÍN